vad är en cis- person?

Jag fick en fråga om vad det egentligen innebär att vara en cis- person och eftersom det antagligen finns fler som inte är helt hundra på begreppet kommer nu en förklaring.

En cis- person är någon vars biologiska, juridiska, sociala och upplevda kön överensstämmer (och alltid har gjort det). En cis- person är till exempel någon som fötts med kvinnligt könsorgan, är bokförd som kvinna i myndigheternas register, ser ut och uppfattas som en kvinna av andra, samt själv känner sig som en kvinna.

Majoriteten av människor tillhör kategorin cis- personer och den som inte är cis är någon form av transperson (vilket är ett paraplybegrepp över många olika former av könsöverskridande tillstånd). En cis- personer är alltså det många skulle kalla en ”normal” människa. Att prata om någonting som ”normalt” bara för att det är vanligt är dock hemskt fel och missvisande eftersom det indikerar att det finns någonting som är ”onormalt” och när vi börjar tala i sådana termer är vi ute på väldigt svag is.

Man kan prata om en cis- norm, enligt vilken alla människor förväntas se ut, känna sig som och (juridiskt) vara ett entydigt kön. Och precis som med andra normer är den svår att se när man själv befinner sig mitt i den. Att leva i ett starkt normativt samhälle är relativt enkelt för någon som befinner sig inom normen, men för den som inte passerar kan det vara ett rent helvete och därför bör vi ifrågasätta och utmana normen. Om vi ska kunna diskutera (och problematisera) den behöver vi dock kunna sätta ord på den, för talar vi i termer som ”normalt” och ”onormalt” har vi minst sagt skjutit oss själva i foten. Därför är cis ett viktigt begrepp.

att synliggöra ett problem som för många cis-personer verkar påhittat

Södra latin- gymnasiet i Stockholm blir i maj först i Sverige med att införa ett könsneutralt omklädningsrum för dem som av olika anledningar inte känner sig bekväma att byta om i de vanliga könsuppdelade omklädningsrummen. Mycket bra initiativ tycker jag, något som många inte verkar förstå eller hålla med om.

Blondinbella till exempel är nyfiken på det här, eftersom det för att använda hennes egna ord inte ”är så att man har två kön som en hermafrodit och får panik över vilket omklädningsrum man ska gå in i”. Det här är ingalunda en ovanlig tankegång för personer som inte är insatta i könsfrågor och det är (tyvärr) också helt förståeligt, för trans- och intersexualism är inget som direkt lyfts fram, varken i sexualundervisningen eller samhället i övrigt. Många är helt omedvetna om att det finns personer som inte överhuvudtaget känner sig hemma i sitt biologiska kön (transsexuella), personer som varken identifierar sig som man eller kvinna (intergenders) och personer som på grund av avvikelser i uppsättningen könskromosomer har ospecifikt eller dubbelt kön (intersexuella). De är en marginaliserad och nästan osynlig samhällsgrupp, men likväl existerar dessa personer och de behöver inte ännu en gång få uppkörda i sitt ansikte att ”döööh, man är antingen man eller kvinna!”.

Så nej, Blondinbella, och alla ni andra som stenhårt håller fast vid tvåkönstänket, man behöver faktiskt inte vara ett specifikt kön. Man kan vara båda och man kan vara inget. Och oberoende vilket, är initiativ som ett tredje, könsneutralt, omklädningrum en enda jävla big WIN.

pansexualitet

Läste tidigare idag en diskussion om olika sexualiteter och det ganska sparsamt använda begreppet pansexualitet dök upp. Många hade aldrig hört ordet förr och ännu färre visste vad det betyder. Konstaterade att jag faktiskt aldrig nämnt det på bloggen heller, kanske främst för att allt det som pansexualitet innefattar ryms in i min definition av bisexualitet (även om det de facto inte är den korrekta definitionen). Men bättre sent än aldrig.

Bisexualitet innebär som de flesta vet att man attraheras sexuellt och/eller emotionellt av båda könen. Pansexualitet däremot är när man blir sexuellt och/eller emotionellt attraherad av alla könsidentiteter. Cis- personer, transpersoner, intergenders, andra könsöverskridare, you name it. Pansexualitet är med andra ord inte låst i tvåkönstänkandet.