Transgender Awareness Month

Den 20 november uppmärksammas Transgender Day of Remembrance för att lyfta fram det våld som drabbar transpersoner och minnas transpersoner som blivit mördade i hatbrott under året. För att uppmärksamma transfrågor ordnas under november även Transgender Awareness Month och Transgender Awareness Week på olika håll i världen. Här i Finland ordnas den här veckan (14-20 november) Trans Helsinki, där transfrågor lyfts genom seminarier och föreläsningar, och olika träffar ordnas specifikt för transpersoner och deras anhöriga.

I stället för att skriva desto mer om ämnet tänker jag ge er ett tips på en läsvärd bok, nämligen I mitt namn : en bok om att vara trans (2016) av Moa-Lina Olbers Croall. Boken är skriven för ungdomar som funderar över sin könsidentitet, men passar också bra åt anhöriga och bekanta till transpersoner, skolpersonal eller vem som helst som vill få lite bättre förståelse för vad trans* egentligen är. Boken introducerar trans* som begrepp och förklarar vad det innebär på ett lättförståeligt och tydligt sätt. Den innehåller också bok- och filmtips, samt en ordlista med transrelaterade begrepp. Det kanske viktigaste i boken är ändå alla de berättelser där (främst unga) transpersoner själva får komma till tals och berätta om sina egna erfarenheter och tankar. Läs den.

Annonser

könsneutrala toaletter

Både Vasabladet och Åbo Underrättelser har idag skrivit om att Socialdemokratiska studeranden vid Åbo Akademi lämnat in en motion till studentkårsfullmäktige om att göra toaletterna vid universitetet könsneutrala. Föga oväntat har en del negativa kommentarer ramlat in på artiklarna och jag tänkte fundera lite kring några av de teman som kom upp.

En grej som för många kvinnor verkar avskräcka med könsneutrala toaletter är det att herrtoaletterna ofta kan vara rätt grisiga med piss lite överallt. Låt oss nu snabbt fundera över pissandets anatomi: Det finns många olika sätt att pissa på, till exempel kan en stå om en har utrustningen (antingen medfött eller köpt i butiken) för det, en kan sitta, eller så kan en träna benmusklerna och huka sig ner över toaletten. Ett av de här alternativen är klart mindre grisigt än de andra: att sitta. Efter vad jag förstått är det i större utsträckning personer utan snopp som använder sig av det här alternativet och eftersom dessa individer generellt använder damtoaletten kan en tänka sig att just damtoaletterna är mindre grisiga och nerpissade än herrtoaletterna.

Det kan alltså ligga något i att herrtoaletterna är grisigare, men eftersom jag ytterst sällan använder offentliga herrtoaletter vet jag inte det här med säkerhet. En sak jag däremot vet är att offentliga damtoaletter de senaste åren också börjat bli rätt grisiga. När vi pausar på vårt vanliga ställe på resorna mellan studiestaden och födelseorten är jag ibland tvungen att svänga i dörren till både ett och två och tre bås för att det kanske är piss över hela kransen, toaletten är stockad av en pappershärva och några bajskorvar eller det simmar runt en använd tampong nere i wc-byttans vatten och kransen är prydd av blodstänk. Så helt fast i anatomin är det där med att grisa ner vessan nog inte. Jag kan dock ändå förstå att det kan vara grisigare på en toalett där många står och pissar, för kanske är trycket i blåsan lägre eller högre än väntat, kanske får en plötsligt en yrselattack och stänker bredvid, kanske tittar en på en fluga och glömmer att sikta eller kanske skvätter en bara runt lite på rent jävelskap för att en kan. Hur som helst, kan vi väl ändå vara överens om att grisiga och nerpissade toaletter är ganska äckliga oberoende vem som ställt till det.

Ett annat argument mot könsneutrala toaletter är trygghetsfaktorn. Några som kommenterat artiklarna skrev om det där med trygghet och att det inte skulle vara lika tryggt för kvinnor om också män befann sig i samma toalettutrymmen*. Det här kan jag fullständigt förstå och också hålla med om. I en värld där kvinnor i så stor utsträckning utsätts för sexuella trakasserier och sexualbrott av män, är det tyvärr ett faktum att könsneutrala toaletter med bås kan göra toalettbesöken otryggare. Dock kan även könsspecifika toaletter med bås, där det är öppet både nedanför och ovanför båsväggar och -dörrar, för många kännas väldigt otrygga och obehagliga.

Slutligen då, vad är alltså vitsen med könsneutrala toaletter? Några av de negativa kommentarerna till artiklarna illustrerar faktiskt poängen med könsneutrala toaletter ganska bra, trots att de som skrivit dem kanske inte insett det själva. Kommentarer i stil med att ”en man på damtoaletten verkligen inte är välkommen och blir utschasad” är ett rätt bra exempel på problemet med strikt könsuppdelade toalettutrymmen. Om det endast finns toaletter specifikt för kvinnor och för män, då är en tvungen att välja endera om toalettbehovet är akut. För exempelvis en transperson som av andra läses som ett annat kön än hen själv identifierar sig med, men också för transpersoner som passerar som det kön de identifierar sig med, kan det här bli riktigt problematiskt. En transkvinna med maskulina ansiktsdrag kanske tolkas som man av andra toalettbesökare och blir därför med hårda ord utschasad från damtoaletten. En transman som sitter och kissar kanske blir ifrågasatt och hånad av andra toalettbesökare på herrtoaletten när de märker att han inte använder pissoaren. En icke-binär transperson med androgynt utseende kanske blir stoppad från att använda någondera toalett överhuvudtaget, för att andra användare inte kan könsbestämma hen. Tyvärr kan transpersoners problem vid toalettbesök handla om långt värre saker än att bli utschasad, ifrågasatt eller stoppad (trots att dessa saker i sig redan är otäcka), det kan rent ut sagt vara (livs)farligt för en transperson att använda könade offentliga toaletter. Och just därför är könsneutrala toaletter inte alls en så dum idé.

*För att nu bara poängtera det uppenbara visar de här kommentarerna på en manssyn som feminister ofta blir anklagade för att ha, nämligen att vilken man som helst kan vara en förövare/våldtäktsman/snuskgubbe. Men det här är en annan diskussion.

”kvinnor kör visst lika bra som män, förmågan att hantera bilen sitter inte i snoppen”

Det här inlägget kommer inte att handla om huruvida kvinnor eller män kör bättre, vilket ni kanske lurades att tro av rubriken. I stället kommer jag att fundera på något som en längre tid skavt när det kommer till feministiska diskussioner, nämligen tendensen att likställa könsorgan med könstillhörighet.

Då och då när könsroller eller jämställdheten mellan kvinnor och män diskuteras dyker dylika kommentarer som det här inläggets rubrik upp. Kommentarer där det syftas till endera könet genom en benämning av det könsorgan som associeras med just den könstillhörigheten. Det känns också som att de här kommentarerna har blivit vanligare, om det då handlar om att på något sätt avdramatisera orden som beskriver kön (vilket i grund och botten är en bra sak) eller om det bara blivit ett nytt sätt att föra diskussion på låter jag vara osagt, men oberoende orsak är det problematiskt att dra dylika paralleller när en för en feministisk diskussion.

Att automatiskt dra paralleller mellan ett visst könsorgan och en viss könstillhörighet är något som görs hela tiden: ”har du fitta är du kvinna, har du kuk är du man, punkt”. Och för majoriteten stämmer det ju. Men det finns också dem som inte alls passar in i den här normen. Det finns till exempel kvinnor med kuk och män med fitta och det finns ickebinära* som kanske har kuk eller fitta men inte identifierar sig som varken man eller kvinna. Att de här grupperna, som går under paraplybegreppet transpersoner, är en liten minoritet betyder inte att de inte finns. Och eftersom de finns borde de också tas i beaktande, framförallt i den feministiska diskussionen.

Något av det viktigaste med feminismen för mig är att den är inkluderande. Den feministiska ideologi jag tyr mig till och den feministiska kamp jag för inkluderar inte bara kvinnor, utan också andra som kämpar mot olika former av maktstrukturer i vårt samhälle, som sexuella minoriteter, rasifierade**, människor med funktionsnedsättningar, och transpersoner. Om jag i min feministiska kamp skriver eller pratar om jämställdhetsfrågor i termer av könsorgan för att syfta till något av de två kön vi i Finland erkänner, då är min feminism plötsligt inte inkluderande för transpersoner. Om jag uttryckligen likställer en viss typ av könsorgan med en viss juridisk könstillhörighet ignorerar jag och kör över den grupp av människor vars könsorgan och könsidentitet inte följs åt på det sätt majoriteten är van vid. Genom att använda den här typen av uttryck agerar jag cissexistiskt*** och låter återigen transpersoner få höra att de är fel.

Att inte ha reflekterat över det här är helt förståeligt. Alla feminister är inte super-pålästa om varenda fråga som ens har lite med feminism att göra och alla har inte super-koll på just transfrågor (jag har det verkligen inte själv heller). Det är helt okej att inte kunna och veta allt. Ingen gör det. Min feminism är ingen elitfeminism där bara de som kan de rätta termerna får ta plats och uttrycka sina åsikter. Min feminism är, som jag skrev tidigare, inkluderande och jag vill att alla ska kunna dela med sig av sina tankar och delta i den feministiska diskussionen. Jag blir så otroligt glad när jag ser hur blogginläggen och debatterna med feministiska undertoner ökar omkring mig och jag hoppas att de fortsätter att göra det. Jag hoppas också att alla reflekterar lite över vem som inkluderas i just er feministiska kamp och kanske i fortsättningen undviker att använda uttryck som likställer könsorgan med könsidentitet om ni kommer fram till att kampen mot förtrycket av transpersoner är en del av er feminism. För genom att använda de där uttrycken är en tyvärr inte en del av kampen, utan en del av förtrycket.

*En ickebinär person identifierar sig själv som något som inte passar in i den binära (tvådelade) uppdelningen av kön i kvinnor och män. Hen kanske känner sig som både kvinna och man, något mittemellan eller ingendera.

**Ordet rasifierad syftar på en person som till exempel på grund av hudfärg tillskrivs en viss rastillhörighet och alla de (stereotypa) egenskaper som förknippas med den.

***Cissexism innebär fördomar mot och/eller diskriminering av transpersoner. En kan bete sig cissexistiskt utan att egentligen mena att göra det.

humor på bekostnad av transpersoner

Kvinnor med snopp är som bekant ett oerhöööööört roligt inslag i mainstream tv-komedi. Eftersom jag roar mig med att slötitta på groteska mängder serier råkar jag också på det här med jämna mellanrum, nu senast i serien ”Friends with benefits” (nedan). Och varför det är en dålig idé att göra humor på bekostnad av transpersoner kan ni läsa om här.

friends with benefits

vad är en cis- person?

Jag fick en fråga om vad det egentligen innebär att vara en cis- person och eftersom det antagligen finns fler som inte är helt hundra på begreppet kommer nu en förklaring.

En cis- person är någon vars biologiska, juridiska, sociala och upplevda kön överensstämmer (och alltid har gjort det). En cis- person är till exempel någon som fötts med kvinnligt könsorgan, är bokförd som kvinna i myndigheternas register, ser ut och uppfattas som en kvinna av andra, samt själv känner sig som en kvinna.

Majoriteten av människor tillhör kategorin cis- personer och den som inte är cis är någon form av transperson (vilket är ett paraplybegrepp över många olika former av könsöverskridande tillstånd). En cis- personer är alltså det många skulle kalla en ”normal” människa. Att prata om någonting som ”normalt” bara för att det är vanligt är dock hemskt fel och missvisande eftersom det indikerar att det finns någonting som är ”onormalt” och när vi börjar tala i sådana termer är vi ute på väldigt svag is.

Man kan prata om en cis- norm, enligt vilken alla människor förväntas se ut, känna sig som och (juridiskt) vara ett entydigt kön. Och precis som med andra normer är den svår att se när man själv befinner sig mitt i den. Att leva i ett starkt normativt samhälle är relativt enkelt för någon som befinner sig inom normen, men för den som inte passerar kan det vara ett rent helvete och därför bör vi ifrågasätta och utmana normen. Om vi ska kunna diskutera (och problematisera) den behöver vi dock kunna sätta ord på den, för talar vi i termer som ”normalt” och ”onormalt” har vi minst sagt skjutit oss själva i foten. Därför är cis ett viktigt begrepp.

att synliggöra ett problem som för många cis-personer verkar påhittat

Södra latin- gymnasiet i Stockholm blir i maj först i Sverige med att införa ett könsneutralt omklädningsrum för dem som av olika anledningar inte känner sig bekväma att byta om i de vanliga könsuppdelade omklädningsrummen. Mycket bra initiativ tycker jag, något som många inte verkar förstå eller hålla med om.

Blondinbella till exempel är nyfiken på det här, eftersom det för att använda hennes egna ord inte ”är så att man har två kön som en hermafrodit och får panik över vilket omklädningsrum man ska gå in i”. Det här är ingalunda en ovanlig tankegång för personer som inte är insatta i könsfrågor och det är (tyvärr) också helt förståeligt, för trans- och intersexualism är inget som direkt lyfts fram, varken i sexualundervisningen eller samhället i övrigt. Många är helt omedvetna om att det finns personer som inte överhuvudtaget känner sig hemma i sitt biologiska kön (transsexuella), personer som varken identifierar sig som man eller kvinna (intergenders) och personer som på grund av avvikelser i uppsättningen könskromosomer har ospecifikt eller dubbelt kön (intersexuella). De är en marginaliserad och nästan osynlig samhällsgrupp, men likväl existerar dessa personer och de behöver inte ännu en gång få uppkörda i sitt ansikte att ”döööh, man är antingen man eller kvinna!”.

Så nej, Blondinbella, och alla ni andra som stenhårt håller fast vid tvåkönstänket, man behöver faktiskt inte vara ett specifikt kön. Man kan vara båda och man kan vara inget. Och oberoende vilket, är initiativ som ett tredje, könsneutralt, omklädningrum en enda jävla big WIN.

svar på frågestunden

Frågestunden blev riktigt lyckad och jag tackar skitmycket för alla intressanta frågor!

Kallar du dig feminist och hur länge har du varit det isf?

Japp, jag kallar mig själv feminist och har gjort det sedan 2009, om jag inte minns helt fel.

Har du någon gång prövat ha sex med en tjej?

Med tanke på hur du ställer frågan, vad får dig att tro att jag prövat ha sex med en kille?

Vad tycker du om användning om ordet ”hen”?

Eftersom jag skriver väldigt mycket och tycker det är klumpigt att skriva något i stil med ”hon eller han” är jag mer än nöjd åt att ordet börjar användas mer och mer. Det är väldigt smidigt och det tror jag också alla hen- motståndare skulle inse ifall de kikade ut ur sin bubbla.

Hur gammal är du?

22

Vad tycker du om program som t.ex. Bonde söker fru och motsvarande?

Jag tycker inte om dem och undviker att se på dem, har dock svårt att sätta fingret på exakt vad det är som gör mig illa till mods.

Minns jag fel, eller är du vegeterian? Varför isf, hur hur länge har du varit det?

Jag kallade mig vegetarian en period under 2011, men gör det inte längre. Främst var det av hälsoskäl och numera försöker jag av samma orsak äta till störst del vegetariskt även om jag då och då äter kött.

Vad anser du om unga mammor? Kan man vara redo för barn när man är 15 år?

Jag skulle aldrig rekommendera någon att bli förälder så ung, eftersom man tvingas växa upp för fort om man i mitten av sina tonår ska ha ansvaret för ett annat liv. Men jag tvivlar inte på att en 15- åring kan vara en bra förälder, med rätt stöd och hjälp. Mognadsnivå och dylikt är dessutom helt individuella, med andra ord kan somliga 15- åringar vara mognare än någon som är dubbelt äldre.

Har du någon gång upplevt att folk har fördomar om dig för dina starka åsikter? Vilka isf?

Några gånger har jag träffat på personer som tror jag är en rabiat manshatare när de får reda på att jag är feminist. En gång var det också en som absolut inte kunde tro att jag var feminist, för jag ”såg ju inte ut som en”. Förutom det kan jag faktiskt inte minnas något speciellt.

Tror du att vårt samhälle någon gång kommer att bli jämnställt?

Först den dag när kön inte ses som någonting annat än vad det de facto är, olika könsorgan, tror jag det är helt möjligt. Och jag tvivlar lite på att den dagen kommer…

Tror du att vårt samhälle någon gång kommer att 100 % acceptera homosexualitet?

Vårt samhälle blir mer och mer accepterande mot sexuella minoriteter och jag hoppas att det någon gång i framtiden kommer en dag när könet på den man älskar inte spelar någon roll. Tvivlar dock på att den dagen kommer under min livstid.

Anser du dig vara bra att argumentera för din sak?

Relativt. Jag är dock sämre på att argumentera i tal än i skrift, eftersom jag har en liten släng av hett temperament.

Läser du Lady Dahmers blogg?

Yeps.

Vad tycker du om alla dessa facebookinlägg om de omtalade rasistiska pepparkakorna och dockorna i Kalle Anka?

Eftersom jag själv bor i Finland och de flesta av mina facebookvänner också är härifrån har jag inte sett alltför många statusuppdateringar gällande just det. Tycker dock det är lite löjligt att gnälla om att traditionerna tas ifrån en och blablabla, för också traditioner måste hänga med i samhällsutvecklingen.

Kvinnovetenskap körs ner i ÅA. Tankar om det?

Eftersom Åbo Akademi är enda stället i Finland där man kan studera kvinnovetenskap (genusvetenskap vore dock en betydligt bättre benämning) på svenska vore det väldigt synd och ganska idiotiskt ifall ämnet helt försvann. Jag tror att det är viktigt att man forskar i och utbildar inom genus, eftersom det är en viktig del i samhällsutvecklingen. För övrigt är det mitt huvudämne och jag vill att andra också i framtiden ska ha möjligheten att bli kvinnovetare på svenska här i landet.

När började du intressera dig för feminism?

Jag började få upp ögonen för feminism något år innan jag själv definierade mig som feminist, så kanske någon gång kring 2007-2008.

Hur ser din drömvärld ut?

I min drömvärld är könsgränserna flytande, man kan med andra ord vara den man är och älska den man älskar utan att någon höjer på ögonbrynen. Pengar har inte lika stort värde som idag och ingen behöver dö av fattigdom. Ondska, krig och religion existerar inte.

Varifrån har ditt intresse för transsexuellas rättigheter etc kommit ifrån?
Vanligtvis skriver man inte om ett ämne utan att ha en djupare, bakomliggande orsak, en ”trigger” som fått en in på det spår man är. Vad var ”startskottet”, varifrån kommer motivationen?

Mitt intresse för sexuella minoriteters rättigheter kom någon gång i mitten av tonåren när jag insåg hur mycket fördomar som fanns till och med i min närmaste bekantskapskrets. När bloggboomen kom började jag följa en del bloggar som tog upp HBT- personers rättigheter och med tiden kom också insikten att transpersoner är en grupp som är betydligt mer diskriminerad än homo- och bisexuella cispersoner.

tvångssteriliseringen av transpersoner

 

Novembernumret av Studentbladet, innehållande två intressanta artiklar om tvångssteriliseringen av transpersoner, damp ner i brevinkastet idag. Ni som inte studerar och får hem tidningen kan klicka på bilderna här nedanför för att läsa artiklarna.