äitiyslaki

Ni har väl undertecknat medborgarinitiativet Äitiyslaki?

Medborgarinitiativet strävar efter att förenkla processen där kvinnopar som skaffar barn genom assisterad befruktning båda erkänns som juridiska föräldrar och på så sätt garantera barnets rättigheter. I dagsläget kan den av kvinnorna i ett samkönat förhållande som inte bär barnet endast erkännas som förälder genom intern adoption efter barnets födelse. Detta innebär att barnets rättigheter i händelse av exempelvis dödsfall eller att dess mammor väljer att gå skilda vägar är väldigt diffusa innan adoptionsprocessen är färdig. Medborgarinitiativets föreslagna lagändring skulle innebära att den av kvinnorna som inte bär barnet kan erkännas som juridisk förälder redan innan barnets födelse, på samma sätt som mannen i ett olikkönat förhållande erkänner sitt faderskap. Genom en sådan lagändring skulle barnets rättigheter försäkras redan från dess födelse och den långa och kostsamma adoptionsprocessen undvikas.

Medborgarinitiativet kan undertecknas till och med den 28.5 av alla röstberättigade finländska medborgare, antingen på papper eller elektroniskt här. Mer information (tyvärr bara på finska) hittas på Äitiyslakis hemsida.

Annonser

äktenskapsfrågan… igen

Medborgarinitiativet Aito Avioliitto, som jobbar emot de lagförändringar som gick igenom i och med Tahdon 2013, har avslutats och samlat tillräckligt med namn för att gå vidare till riksdagen. Medborgarinitiativet vill kort sagt slopa de lagändringar gällande en könsneutral äktenskapslagstiftning som godkändes i november ifjol.

Jag känner mig så otroligt trött och uppgiven av det här att jag inte ens vet vad jag säga. Det känns så fult, småaktigt och så himla onödigt att nästan omedelbart ett medborgarinitiativ går igenom starta ett nytt som ska ogiltigförklara det tidigare. Är det så här vi ska ha det nu?

update

Här kommer två (tre) HBTQ-relaterade nyheter från den gångna veckan, ifall någon missat dem:

I fredags ordnades i Irland en folkomröstning angående att tillåta samkönade äktenskap. Ja-sidan vann med 62,1% av rösterna och landet blir det första i världen att genom en folkomröstning godkänna samkönade äktenskap!

Stafettkarnevalen gick av stapeln under helgen och några dagar innan blev det rabalder i medierna om Ekenäs högstadieskolas hejarklack som inte skulle få flagga med regnbågsflaggor eftersom det ansågs vara för politiskt. Militärkläder var dock okej. Nåja, beslutet omprövades hur som helst och skolledningen tillät regnbågsflaggorna. Och angående idrott och att visa på och stöda mångfalden inom den har Seta unga startat kampanjen ”Sporta helt homo mycket” (”Urheile ihan homona”), vilken ni kan bekanta er med här.

tahdon!

Idag är dagen när Finlands riksdag sade ja till en könsneutral äktenskapslag. Ännu är projektet inte i hamn, eftersom det fortfarande krävs ytterligare behandlingar innan det är slutgiltigt, men att beslutsfattarna tog ställning för den könsneutrala äktenskapslagen är ett otroligt stort steg på vägen. Den här fredagen kan vi finländare vara riktigt stolta, för idag visade våra folkvalda hurdant land det är vi vill leva i. Ett land där kärleken är jämlik och ingen diskrimineras på grund av vem deras hjärta bankar för.

tahdon

imorgon gäller det

Eftersom lagutskottet i förra veckan röstade emot lagförslaget om en könsneutral äktenskapslag (med rösterna 9-8) är det imorgon riksdagens tur att ta ställning till lagutskottets avvisande. Ifall riksdagen förkastar lagutskottets beslut och istället röstar för en könsneutral äktenskapslag kommer lagförslaget att gå upp till behandling i stora utskottet. Ifall rösterna mot lagförslaget blir i majoritet är det över för den här gången.

I Helsingfors ordnas innan morgondagens omröstning en kärleksdemonstration för den könsneutrala äktenskapslagen, så ni som är i närheten och har möjlighet att delta, gör det! Och alla ni andra, håll tummarna för att riksdagen röstar för jämlikhet och emot fortsatt diskriminering av samkönade par.

logo_print_sve_tahdon2013-300x300

varför vill vissa homo-/bisexuella/queers inte ha en könsneutral äktenskapslag?

När en könsneutral äktenskapslag diskuteras kan man ibland få höra motargument som låter något i stil med ”men det finns ju massa homon som också är emot en könsneutral äktenskapslag!”. Och visst finns det det (en del åtminstone), men orsaken till varför dessa motsätter sig är ofta en annan än för de flesta heteron som sitter och spottar på lagförslaget om en ändrad äktenskapslagstiftning.

Det beror (oftast) på något helt annat än att de tycker äktenskapet ska vara ett kontrakt mellan kvinna och man, att samkönade par skulle vara sämre och mindre värda än olikkönade, eller att dessa av någon annan orsak helt enkelt inte bör ha samma rättigheter som olikkönade par. Istället sitter problemet för de flesta i äktenskapet som institution, vilket genom tiderna har varit (och till viss del fortfarande är) såväl patriarkalt och rasistiskt, som homofobiskt.

Att sträva efter en könsneutral äktenskapslag och möjligheten att som samkönat par få gifta sig kan ses som kontraproduktivt och till och med ett svek mot HBTQ-rörelsen, eftersom man så att säga spelar den heterosexuella majoriteten rakt i händerna genom att efterapa deras livsstil och normer, samt söker acceptans på deras villkor och inte sina egna. Tankegången går ungefär så att samkönade par och personer som inte definierar sig som heterosexuella accepteras endast om, och bara så länge, de lever enligt de normer hetero-majoriteten lagt upp (= det är okej att vara ”annorlunda” så länge man är det på rätt sätt och så långt som möjligt eftersträvar att vara ”lika”). Istället för att se och behandla den traditionella heteronormativa livsstilen som ett ideal upphöjt på en piedestal, eftersöker man istället alternativa sätt att till exempel se på vad en familj är eller vem som kan bo eller skaffa barn tillsammans.

För att öppna upp äktenskapet så att också samkönade par har rätt att gifta sig ändrar egentligen ingenting, det bara utökar vem äktenskapet gäller, men förändrar inte äktenskapet i sig. Man håller fortfarande fast vid samma strukturer, bara inkluderar en ny grupp av människor i dem.

Nu kan jag inte personligen helt hålla med om de här tankarna, för trots att jag anser målet vara eftersträvansvärt känner jag att jag vill gå en annan väg för att nå dit, och därför kan mina resonemang i inlägget också halta lite. Så om någon av er som läser det här känner att det var just ni som beskrevs i rubriken får ni mer än gärna dela med er av era tankar om ämnet! (och ni andra också förstås)

den könsneutrala äktenskapslagen

Riksdagens lagutskott röstade tidigare idag emot Tahdon 2013, medborgarinitiativet för en könsneutral äktenskapslag. Ännu finns dock hopp för en lagändring när riksdagen röstar om saken i höst, och jag hoppas verkligen att politikerna då tar sitt förnuft till fånga och röstar för jämlikhet istället för diskriminering.

I mina ögon är en könsneutral äktenskapslag något som borde vara en självklarhet och inget man behöver debattera eller fundera över. Att någon som vill dela sitt liv med en person av samma kön inte har samma juridiska rättigheter som sitt syskon, sin granne eller sin bästa vän, som delar livet med en person av motsatt kön, det är för mig helt obegripligt. Att ens kön i förhållande till ens partners dikterar huruvida man ens är lämpad att bli prövad som adoptivförälder eller inte övergår också det mitt förstånd. Hur vi idag kan rymma GPS, kamera, våra vänner och all världens webbsidor i en liten förpackning på 140 gram, men inte erkänna att kärleken är densamma oberoende vilka kön de som är kära råkar ha, det är vansinne.

Och till er som är lättade över lagutskottets beslut och anser det vara bra gjort av politikerna: Ni inser väl att det här också påverkar människor ni känner och tycker om? Ni förstår väl att personer som älskar någon av samma kön finns i er närhet, att det inte bara handlar om några enstaka ansiktslösa individer någonstans långt långt borta? Och ni fattar väl att ni genom att uttalat stöda en fortsatt diskriminering av homo- och bisexuella faktiskt kränker och sårar dessa människor något otroligt?

#fuckyouputin

putin

Hej Putin, på torsdag kommer jag försöka ”påtvinga mitt synsätt på andra länder” (speciellt på det land du sitter och styr) och jag tänker verkligen inte be om ursäkt för det. Anser det nämligen vara helt åt helvete fel att stifta lagar om vem man får och inte får visa världen att man älskar.

update gällande kärlek mellan två personer av samma kön

I Indien är homosexuella gärningar återigen olagliga efter att ha varit lagliga sedan 2009. I Australien har Högsta Domstolen ogiltigförklarat den nya lag i Canberra som gjorde det möjligt för samkönade par att gifta sig och de som hunnit gifta sig enligt lagen kommer nu att få sina äktenskap annulerade. Här hemma i Finland överlämnades igår medborgarinitiativet Tahdon 2013 till riksdagens talesman så nu är det bara att vänta.