skriv under för en könsneutral äktenskapslag!

Från och med idag kan man skriva under medborgarinitiativet Ja 2013 för en könsneutral äktenskapslag. Så slå ett slag för rättvisan och skriv under ni också!

Annonser

den finländska toleransen

Lagmotionen om könsneutrala äktenskap har förkastats, men ifall medborgarinitiativen Tahdon2013 får över 50 000 namnunderskrifter kommer riksdagen ändå behöva ta ställning till frågan under den här valperioden. Med andra ord vet ni vad ni ska skriva under den 19 mars.

hurtolerantärfinland

om interkönade barn

Här kan ni läsa ett referat av en föreläsning om interkönade barns rättigheter i Finland. Det här citatet tycker jag säger ganska mycket:

”Inom medicinen försöker läkare ännu idag hitta det “sanna könet” i interkönade barn. Läkare letar i kromosomer, hormoner och könskörtlar. Men enligt Mika finns det inte något annat svar än personens egen uppfattning, dvs. i hjärnan, som inte går att undersökas på samma ”biologiska” sätt. Han understryker att babyns kön alltid är en gissning. Vi kan aldrig med säkerhet veta hur en person kommer att uppfatta sig själv och sitt kön.”

kvinnovetenskapen vid åbo akademi i riskzonen

Kvinnovetenskapens fortsatta existens vid Åbo Akademi är hotad i och med ÅA:s kommande nedskärningar. Två av tre budgetsfinanserade tjänster riskerar att dras in, vilket i sin tur gör framtiden för ämnet väldigt osäker. I värsta fall kör Åbo Akademi med ett sådant här beslut den enda svenskspråkiga utbildningen i Finland inom genusvetenskap i graven.

Ge ert stöd och skriv under den här namninsamlingen!

hets mot folkgrupp

Jussi Halla-aho dömdes nyligen till böter för hets mot folkgrupp och brott mot trosfrid, för att ha bloggat en del skit om islam. Han avgår dessutom från sin ordförandepost i förvaltningsutskottet, vilket jag tycker är helt på sin plats. Trots att vi i Finland har yttrandefrihet känns det inte riktigt passande att en riksdagsledamot, som dessutom är ordförande för det utskott som har hand om utlänningsfrågor (även om han i rättvisans namn inte satt på den posten då), offentligt vräker ur sig kränkande kommentarer om folkgrupper.

Att han dömdes för det kan däremot diskuteras. Halla-aho är ju inte direkt den första sannfinländaren det hoppat grodor ur munnen på men, och nu vet jag inte exakt vad han skrivit, tydligen var hans större än de andras. Till exempel blev följden av blogginlägget om armbindlar för minoriteter, skrivet av James Hirvisaaris assistent Helena Eronen, avstängning fem månader för Hirvisaari eftersom han vägrade avskeda henne. Ingen dom för hets mot folkgrupp.

Napalm har en bra teori om varför Halla-aho hamnade i domstolen.

internationella kvinnodagen

”Så länge vi behöver fira kvinnodagen, betyder det att vi inte har lika rättigheter. Målet är jämställdhet, så att vi inte längre behöver en sådan här dag.”

Viviane Reding

Kvinnodagen handlade från början om kvinnans rösträtt, men har med tiden tappat en stor del av sin politiska mening och blivit mer av en dag när kvinnor förväntas få gratulationer och blommor. Inget fel i det, i Finland har vi mycket att vara glada över när det gäller jämställdhet. Men glöm inte bort att kvinnor runtom i världen, och också här i landet, fortfarande diskrimineras, utsätts för våld och till och med dödas enbart för att de är kvinnor. Det är allt annat än värt att fira.

”överbefälhavaren för försvarsmakten kan inte vara civiltjänstgörare!”

Som bekant fungerar Finlands president också som överbefälhavare för försvarsmakten och det faktum att Haavisto gjort civiltjänst är en nål i ögat för rätt många. Att sittande president Halonen inte heller gjort militärtjänst verkar en del glömt bort. Och att hon dessutom har sällskap av Ståhlberg, Relander, Svinhufvud, Kallio och Paasikivi är det inte många som reflekterar över.

Sammanlagt sex stycken av Finlands tidigare presidenter (och överbefälhavare) har inte fullgjort värnplikt och hittills har landet inte gått under. Så berätta nu igen exakt varför Haavisto inte skulle klara uppgiften.

”mitt land ska inte ledas av något homo”

Debatten går het kring vem av Haavisto och Niinistö som borde bli Finlands nästa president. Fokus ligger till stor del på Haavistos sexuella läggning och många är de som inte vill se Finland representeras av en man som lever tillsammans med en annan man. Det debatteras fram och tillbaka kring hur lämplig en homosexuell person är för presidentposten, trots att svaret på frågan borde vara självklart år 2012.