omskärelse

Norges barnombudsman vill ha åldersgräns och krav på samtycke när det gäller omskärelse av pojkar. Jag tycker det låter bra mycket vettigare än att små barn får omskäras. Det är allt annat än okej att skära i någon annan människa utan dennes medgivande, om inte omständigheterna av medicinska skäl är sådana att inga andra alternativ finns.

Annonser

den stora tolkningsfrågan bibeln

Religioner och Gud berördes lite i kommentarerna till det här inlägget och jag tänkte ta upp något som jag reagerat på ett antal gånger.

Om man diskuterar varför homosexualitet skulle vara fel med en troende människa kan man ibland mötas av argument i form av bibelverser. En som rätt ofta citeras är 3 Mos 20:13: ”Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna, begår de en avskyvärd handling.” (Med tanke på hur ofta Bibeln blivit omskriven kan versen se lite olika ut, men grundmeningen är densamma.)

Versen brukar användas som ett ”tydligt bevis” på att homosexualitet enligt Gud är fel. Men ifall man observerar det lilla ordet ”som” har versen snarare den betydelsen att män inte ska ligga med varandra som de ligger med kvinnor, inte att de inte skulle få ligga alls. Men så är ju Bibeln, minst sagt, öppen för tolkningar.

(Och jag är ytterst medveten om att långt ifrån alla troende anser homosexualitet vara onaturligt eller fel. Det finns gott om dem som tar emot icke- heteron med öppna armar.)

ingen könsneutral äktenskapslag

Vad fan har folk för problem? Kristdemokraternas krav ifall de skulle gå med i regeringen var att en könsneutral äktenskapslag inte kommer att diskuteras. Vi är på väg tillbaka till medeltiden och det med en jävla fart.

Way to go, idiots.

kvinnorollen i bibeln

Kristendomen är inte så lite mansfixerad. Gud fadern, Jesus, några könlösa änglar med mansnamn och en lång rad andra mer eller mindre intressanta gubbar med diverse viktiga uppgifter.

Kvinnornas uppgift är i Bibeln väldigt klar och tydlig. Ta som exempel Maria som var trolovad med Josef men blev havande med den helige anden, Saraj som inte kunde bli gravid, utan gav sin slavinna Hagar åt Abram så han skulle få en avkomma eller Elisabet, Sakarias hustru som även hon till en början var ofruktsam men sedan (efter lite hokus pokus) födde en son.

Och som bonus finns ju triangeldramat med Er, Tamar och Onan. Er var enligt Gud ond så han dödade honom, varefter Onan fick i uppdrag att gifta sig med sin bror Ers hustru Tamar och skaffa en avkomma åt honom. Onan tillämpade dock, sneaky som han var, avbrutet samlag och sprutade bredvid för att inte Tamar skulle bli gravid. Gud dödade honom också och Tamar fick lov att ta hand om Er och Onans bror istället.

(Gissa två gånger varifrån ordet onani kommer…)

att inte ta upp politik eller religion

En allmän uppmaning är att undvika konversationer berörande politik eller religion med människor man inte känner så bra. Det stämmer att dessa ämnen kan vara väldigt känsliga och leda till bråk (och i värsta fall krig), men med tanke på att de flesta samhällsfrågor hamnar under rubriken politik begränsas diskussionsämnena något förbannat. Och när ens största intresseområden finns inom de här två kategorierna lämnar det nästan bara vädret kvar att diskutera och det är ju givande som fan…

religionsundervisningen i skolan

Jag är emot kristendoms- fixeringen som hägrar i religionsundervisningen. I mina ögon är det viktigare att lära barnen lite om olika religioner i världen än att låta all undervisning kretsa kring den som råkar vara störst i just Finland. Det är bra, och rätt viktigt, att vara en aning insatt i olika religiösa seder, det har man nytta av i livet.

Men långt viktigare än att veta exakt antal anhängare av buddhismen eller kunna rabbla hinduismens gudar i sömnen är faktiskt etiken, som idag är alltför liten del av undervisningen. Att lära barnen rätt och fel, och varför det är så, känns viktigare än att de vet vad alla Jesu lärjungar går under för namn.

PS. Tävlingen i bibelkunskap som är på gång i finlandssvenska skolor känns bara så otroligt fel.

fadderskap

En diskussion om fadderskap pågår i min närhet. Utgångspunkten är att man inte kan bli fadder om man inte tillhör kyrkan, och ja det är ju helt sant. Men man bör kanske påminna sig själv om vad det egentligen innebär att vara fadder.

Faddern ska hjälpa föräldrarna och fungera som ett kristet föredöme för barnet. Om man nu väljer att inte tillhöra kyrkan kan jag faktiskt inte förstå varför man skulle vilja vara någons kristna föredöme. Fadderskapet är idag kanske mest något av en symbolisk gest (om vi bortser från de som anser sig vara religiösa), men varför behöver man kyrkans välsignelse för att kunna finnas där som föredöme och hjälp åt en annan människa?

religionsundervisning

Dagens webbfråga på vasabladets hemsida handlar om ifall religionsundervisningen borde slopas.

Jag anser inte att religionsundervisningen borde slopas, men jag tycker absolut att den borde vinklas annorlunda. Som den är nu utgår man från att alla är kristna och att kristendomen är viktigast av världsreligionerna. Det känns inte som rätt utgångspunkt, trots att största delen av finländarna hör till den kristna kyrkan.

Jag tycker det är viktigt att veta om olika religioner, att försöka förstå och ha en inblick i dem, men framför allt att inte tro att någon religion är viktigare än någon annan.