julkalender – lucka 22

Härskartekniker: Vad de är, hur de ser ut och framför allt – hur en kan bemöta dem. Vad är bra sätt att komma runt dem, och också – hur bli medveten om när en själv använder dem? Som på många sätt privilegierad människa är jag rädd att jag utnyttjar härskartekniker utan att jag vill det.

Härskartekniker kan se ut på väldigt många olika sätt men är alla manipulativa sätt människor agerar för att bibehålla sin maktposition över någon annan. De som brukar räknas till de klassiska härskarteknikerna är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld. Utöver dessa finns det också en rad andra härskartekniker (till exempel projiceringsmetoden, komplimangmetoden och hierarkimetodien), men jag tänkte bara diskutera de sju klassiska.

Osynliggörande går ut på att få någon att känna sig obetydlig. Det kan ta sig uttryck till exempel genom att man konstant avbryter när någon försöker prata, undviker att lyssna och istället håller på med något helt annat när en person pratar, eller att man helt undviker att presentera en viss person eller nämna denne vid namn (alternativ använda fel namn). Osynliggörande bör bemötas genast med att man kräver sin plats, till exempel genom att uppmärksamma de andra på att man finns och att man gärna ser att de lyssnar till vad man har att säga, eller genom att ifrågasätta deras agerande (helst inte på ett anklagande sätt eftersom det kan göra att de går in i försvarsställning och situationen förvärras).

Förlöjligande handlar precis som det låter om att förlöjliga en person och göra sig rolig på dennes bekostnad, till exempel genom att dra nedlåtande skämt om personens kön. Hit hör också kommentarer som är avsedda att förminska personen ifråga, till exempel genom typiska ”lilla gumman”-kommentarer eller genom att prata till denne som om hen vore ett barn. Om man blir utsatt för förlöjligande är det viktigt att inte falla in i rollen och bli sådär fånig eller barnslig motparten försöker framställa en som. Istället gäller det att stå på sig och ifrågasätta vad hen riktigt menar med det hen säger. I den här situationen är det möjligt, till och med ganska troligt, att ens ifrågasättande kommer att mötas av något i stil med ”vad synd att du tolkade det så”, vilket är ett försök att flytta över skulden. Här gäller det att inte falla för det heller, utan hålla fast vid att det inte är ens tolkning av kommentaren som är det viktiga utan snarare vad personen ifråga hade för mening med den.

Undanhållande av information innebär att på olika sätt hindra en person eller grupp att ta del av information som hen har rätt till. Ett klassiskt exempel på undanhållande av information är när beslut inom ett företag diskuteras på inofficiella träffar som bastukvällar eller after work, där alla som borde vara med och fatta beslutet inte är närvarande. Istället för att bara acceptera att man inte fått informationen, eller att beslut praktiskt taget fattats utan att man varit närvarande trots att man borde, bör man ifrågasätta. Ifrågasätta varför informationen inte kommit fram och be att bli uppdaterad om vad som diskuterats när man inte varit närvarande.

Dubbelbestraffning är när det framställs som fel vad en person än gör. Damned if you do, damned if you don’t. Exempelvis att någon som satsar på karriären försummar familjen, men ifall hen är hemma med barnen saknar hen gnista och ambitioner. Här gäller det kanske främst att själv veta vad man vill, var ens egna prioriteringar ligger och hålla fast vid dem för att inte falla för någon annans manipulativa agerande och bli osäker i sitt eget handlande. Ifrågasätt och förklara.

Påförande av skuld och skam går ut på att få någon att må dåligt och känna sig skyldig för något som kanske inte ens har med personen ifråga att göra. Det kan också handla om att försöka få något bra en person gjort att verka dåligt och på så sätt skapa skuldkänslor hos personen ifråga. Ofta är den här härskartekniken en kombination av en eller flera av de ovannämnda. När man utsätts för påförande av skuld och skam kan det ofta vara svårt att ens identifiera det som en härskarteknik, eftersom känslorna kommer inifrån (trots att de blivit påförda utifrån). Det är viktigt att ta sig en funderare över huruvida man har något att känna skuld eller skam över eller inte, och om fallet inte är så och det handlar om en härskarteknik, gäller det att inte ta någon skit för något som inte har med en själv att göra. Också här är det bra att ifrågasätta den andra personens agerande.

Objektifiering är när fokus läggs vid en persons utseende snarare än dennes förmågor eller egenskaper. Det kan till exempel handla om att någon kommentera personens kropp, trots att det inte överhuvudtaget har något med saken att göra, och på så sätt drar bort fokus från det personen försöker säga. För att bemöta den här härskartekniken bör man uppmärksamma att personen ifråga använder sig av objektifiering och att det inte uppskattas.

Våld eller hot om våld går precis som det låter ut på att genom våld eller hot om våld utöva makt över någon för att få sin egen vilja igenom. Ofta kan det också räcka med svaga antydningar om att möjligheten för våld finns ifall det inte går som man vill. Hur man bäst bemöter den här härskartekniken är lite svårt att säga, eftersom det kan bero så mycket på från situation till situation.

Överlag när man ska bemöta härskartekniker är det viktigt att hålla sig lugn och inte blir arg eller tappa kontrollen, eftersom det spelar den som utövar härskartekniken i händerna. Att lugnt och sakligt ifrågasätta den andra personens (eller personernas) agerande är något som borde fungera ganska bra i de flesta situationer.

För att bli medveten om ifall (och isåfall när) man själv använder sig av härskartekniker tror jag det bästa tipset är att sätta sig ordentligt in i vad härskartekniker går ut på och olika sätt de tar sig uttryck, för att lära sig att känna igen dem. Det är svårt att lägga märke till när man själv använder sig av härskartekniker, kanske främst därför att man inte vill se sig själv som en sån person som tar till dylika manipulativa metoder och att det då är lättare att bara ignorera dem. De gånger jag kommer på mig själv med att mer eller mindre omedvetet använda mig av någon härskarteknik, försöker jag istället kompensera vad jag gör åt andra hållet. Till exempel om jag kommer på mig själv med att använda mig av osynliggörande och prata över någon annan, försöker jag bromsa mig själv och lyssna istället (oberoende hur intressant mitt eget babbel var).

Sedan är det värt att komma ihåg att allt som vid första anblicken ser ut som härskartekniker inte alltid behöver vara det. Vi är alla människor, och misstag och klåperier sker, så att någon glömmer att bjuda in en till ett möte man borde delta i, eller att någon annan använder fel namn om en, det behöver inte nödvändigtvis vara manipulativa sätt för dem att utöva makt över en, istället kan det handla om helt ärliga misstag. Men ser det ut som en härskarteknik, är det nog också väldigt ofta just det. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s